Poimintoja suomalaisten kuolinsyistä

Itsemurhat Suomessa vuosina 1998 - 2015Alkoholiperäisten maksasairauksien aiheuttamat kuolemat Suomessa vuosina 1998 - 2015Syöpäkuolemat Suomessa vuosina 1998 - 2015Aineisto: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Kuolleet peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso), iän ja sukupuolen mukaan 1998–2015

 

Mainokset

Kuulumisia kunnista: työllisyys, palkat, ikärakenne ja muuttoliike

Työttömyysasteeltaan suurimmat ja pienimmät kunnat vuonna 2015Tarkastelu tässä sekä alla olevissa kuvioissa kattaa Manner-Suomen kunnat. Ahvenanmaan kuudestatoista kunnasta suurin työttömyysaste vuonnna 2015 oli Maarianhaminassa (4,8 %) ja pienin Sottungassa (0,0 %). Työttömyyslukujen vuosikeskiarvot on laskettu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien kuukausitietojen perusteella.

Suurimmat ja pienimmät kunnat asukkaiden palkkatulojen mukaan vuonna 2014Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Suurimmat muuttovoitto- ja muuttotappiokunnat vuosina 2005 - 2015Kunnat asukkaiden keski-iän mukaan vuonna 2015Aineistot (koottu 09/2016):

Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Väestönmuutokset alueittain 1980–2015, Asuntokuntien keskimääräiset tulot tulolajeittain ja kunnittain 1995–2014, Väestöllisiä tunnuslukuja alueittain 1990–2015

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto

Suomalaisten mielipiteitä Euroopan unionista

European Values Study 2009Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, European Values Study 2009

 

International Social Survey Programme 2013Suomalaisten mielipide Euroopan Unionin jäsenyydestä, ISSP 2013Suomalaisten mielipide EU-jäsenyyden hyödyistä, ISSP 2013

 

European Social Survey 2014Suomalaisten mielipide EU:n yhdentymisestä, European Social Survey 2014Suomalaisten luottamus Euroopan parlamenttiin, European Social Survey 2014

 

Eurobarometri 11/2015Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, Eurobarometri 2015Suomalaisten mielipide EU:n tulevaisuudesta, Eurobarometri 2015

Aineistot:

EVS (2010): European Values Study 2008: Finland (EVS 2008). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4762 Data file Version 1.1.0, doi:10.4232/1.10158

ISSP Research Group (2015): International Social Survey Programme: National Identity III – ISSP 2013. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5950 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12312

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

European Commission, Brussels (2016): Eurobarometer 84.3 (2015). TNS opinion, Brussels [producer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6643 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12539

Kaksi tapaa mitata työttömyyttä

Työttömyyteen liittyviä tilastoja laativat Suomessa sekä Tilastokeskus (työvoimatutkimus) että työ- ja elinkeinoministeriö (työnvälitystilasto). Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus, johon haastatellaan kuukausittain puhelimitse noin 12 000 henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston luvut puolestaan kerätään suoraan Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakasrekisteristä. Suomen virallinen työttömyysaste lasketaan Tilastokeskuksen luvuista. Jatka lukemista ”Kaksi tapaa mitata työttömyyttä”