Kuntapoliitikon arvot: tarkastelussa HS:n vaalikonevastaukset

11 871 vuoden 2017 kuntavaaliehdokasta antoi vastauksensa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Ehdokkaat ovat vastanneet erilaisiin väitteisiin asteikolla yhdestä (täysin eri mieltä) viiteen (täysin samaa mieltä). Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena ovat nykyisten eduskuntapuolueiden listoilla olevat kuntavaaliehdokkaat koko Suomessa. Aineisto koostuu 11 423 kuntavaaliehdokkaan vastauksista.

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla

Avioliitot Jatka lukemista ”Kuntapoliitikon arvot: tarkastelussa HS:n vaalikonevastaukset”

Mainokset

Suomalaisten mielipiteitä Euroopan unionista

European Values Study 2009Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, European Values Study 2009

 

International Social Survey Programme 2013Suomalaisten mielipide Euroopan Unionin jäsenyydestä, ISSP 2013Suomalaisten mielipide EU-jäsenyyden hyödyistä, ISSP 2013

 

European Social Survey 2014Suomalaisten mielipide EU:n yhdentymisestä, European Social Survey 2014Suomalaisten luottamus Euroopan parlamenttiin, European Social Survey 2014

 

Eurobarometri 11/2015Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, Eurobarometri 2015Suomalaisten mielipide EU:n tulevaisuudesta, Eurobarometri 2015

Aineistot:

EVS (2010): European Values Study 2008: Finland (EVS 2008). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4762 Data file Version 1.1.0, doi:10.4232/1.10158

ISSP Research Group (2015): International Social Survey Programme: National Identity III – ISSP 2013. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5950 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12312

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

European Commission, Brussels (2016): Eurobarometer 84.3 (2015). TNS opinion, Brussels [producer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6643 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12539

European Social Survey – maahanmuuttoasenteet Suomessa vuonna 2014

European Social Survey (ESS) on laaja survey-tutkimus, joka kartoittaa eurooppalaisten asenteita, uskomuksia ja tapoja. Projekti käynnistyi Euroopan tiedesäätiön aloitteesta vuonna 2001 ja tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 2002 lähtien. Nykyisin ESS kerää vertailukelpoista dataa yli 30 Euroopan maasta.

ESS:n kenttätyö toteutetaan kussakin maassa käyntihaastatteluina. Otokset edustavat koko maan 15 vuotta täyttänyttä väestöä ilman yläikärajaa.

Vuoden 2014 ESS-kierroksella erityisen tarkastelun kohteena olivat maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Suomessa kyselyyn vastasi yhteensä 2087 henkilöä. Tässä artikkelissa käytetty aineisto on painotettu ESS:n omia painomuuttujia käyttäen. Jatka lukemista ”European Social Survey – maahanmuuttoasenteet Suomessa vuonna 2014”