Kuulumisia kunnista: työllisyys, palkat, ikärakenne ja muuttoliike

Työttömyysasteeltaan suurimmat ja pienimmät kunnat vuonna 2015Tarkastelu tässä sekä alla olevissa kuvioissa kattaa Manner-Suomen kunnat. Ahvenanmaan kuudestatoista kunnasta suurin työttömyysaste vuonnna 2015 oli Maarianhaminassa (4,8 %) ja pienin Sottungassa (0,0 %). Työttömyyslukujen vuosikeskiarvot on laskettu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien kuukausitietojen perusteella.

Suurimmat ja pienimmät kunnat asukkaiden palkkatulojen mukaan vuonna 2014Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Suurimmat muuttovoitto- ja muuttotappiokunnat vuosina 2005 - 2015Kunnat asukkaiden keski-iän mukaan vuonna 2015Aineistot (koottu 09/2016):

Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Väestönmuutokset alueittain 1980–2015, Asuntokuntien keskimääräiset tulot tulolajeittain ja kunnittain 1995–2014, Väestöllisiä tunnuslukuja alueittain 1990–2015

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto

Mainokset