Suomalaisten mielipiteitä Euroopan unionista

European Values Study 2009Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, European Values Study 2009

 

International Social Survey Programme 2013Suomalaisten mielipide Euroopan Unionin jäsenyydestä, ISSP 2013Suomalaisten mielipide EU-jäsenyyden hyödyistä, ISSP 2013

 

European Social Survey 2014Suomalaisten mielipide EU:n yhdentymisestä, European Social Survey 2014Suomalaisten luottamus Euroopan parlamenttiin, European Social Survey 2014

 

Eurobarometri 11/2015Suomalaisten luottamus Euroopan Unioniin, Eurobarometri 2015Suomalaisten mielipide EU:n tulevaisuudesta, Eurobarometri 2015

Aineistot:

EVS (2010): European Values Study 2008: Finland (EVS 2008). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4762 Data file Version 1.1.0, doi:10.4232/1.10158

ISSP Research Group (2015): International Social Survey Programme: National Identity III – ISSP 2013. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5950 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12312

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

European Commission, Brussels (2016): Eurobarometer 84.3 (2015). TNS opinion, Brussels [producer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6643 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12539

Mainokset