Kaksi tapaa mitata työttömyyttä

Työttömyyteen liittyviä tilastoja laativat Suomessa sekä Tilastokeskus (työvoimatutkimus) että työ- ja elinkeinoministeriö (työnvälitystilasto). Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus, johon haastatellaan kuukausittain puhelimitse noin 12 000 henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston luvut puolestaan kerätään suoraan Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakasrekisteristä. Suomen virallinen työttömyysaste lasketaan Tilastokeskuksen luvuista.

Kahta työttömyyslukua on julkaistu rinnan 1960-luvulta lähtien. Työhallinnon ilmoittama työttömyysaste on 1980-luvulta saakka ollut vuositasolla poikkeuksetta Tilastokeskuksen vastaavaa suurempi.

Merkittävin syy toisistaan poikkeaviin lukuihin ovat Tilastokeskuksen ja työhallinnon erilaiset käsitteiden määritykset. Tilastokeskus noudattaa työttömyyden määrittelyssä kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia. Näihin perustuen työvoimatutkimuksessa työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on:

  1.  työtä vailla,
  2.  etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana sekä
  3.  valmis vastaanottamaan työtä noin kahden viikon kuluessa

Myös työhallinnon tilastointitapa perustuu lähtökohtaisesti ILO:n suosituksiin, mutta työnhaun aktiivisuus on toisella tapaa määritelty; tavallisesti voimassa oleva työnhaku TE-toimistossa riittää työttömäksi kirjautumiseen.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa mitään ryhmiä ei rajata etukäteen työvoiman ulkopuolelle. Näin esimerkiksi päätoimiset opiskelijat tai eläkkeensaajat voidaan lukea työttömiksi, mikäli he täyttävät ILO:n aktiivisen työnhaun ja työhön käytettävyyden kriteerit. Työ- ja elinkeinohallinnon tilastoinnissa TE-toimistojen kautta työtä hakevat opiskelijat ja eläkkeensaajat sen sijaan luetaan automaattisesti työvoiman ulkopuolella oleviksi asiakkaiksi, eikä heitä rekisteröidä työttömiksi työnhakijoiksi. Työvoimatutkimuksen luvuissa erityisesti opiskelijoiden aktiivinen kesätyön etsintä näkyy näin keväisin selvänä piikkinä.

Aineistot: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tilastokeskus

Mainokset