European Social Survey – maahanmuuttoasenteet Suomessa vuonna 2014

European Social Survey (ESS) on laaja survey-tutkimus, joka kartoittaa eurooppalaisten asenteita, uskomuksia ja tapoja. Projekti käynnistyi Euroopan tiedesäätiön aloitteesta vuonna 2001 ja tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 2002 lähtien. Nykyisin ESS kerää vertailukelpoista dataa yli 30 Euroopan maasta.

ESS:n kenttätyö toteutetaan kussakin maassa käyntihaastatteluina. Otokset edustavat koko maan 15 vuotta täyttänyttä väestöä ilman yläikärajaa.

Vuoden 2014 ESS-kierroksella erityisen tarkastelun kohteena olivat maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Suomessa kyselyyn vastasi yhteensä 2087 henkilöä. Tässä artikkelissa käytetty aineisto on painotettu ESS:n omia painomuuttujia käyttäen.

Maahanmuutto_samasta_ryhmästä_sukupuoli

Maahanmuutto_eri_ryhmistä_sukupuoli

Maahanmuutto_eri_ryhmistä_ikäryhmä

Maahanmuutto_eri_ryhmistä_koulutus

 

Miten tärkeänä seuraavia asioita tulisi pitää, kun muualla kuin Suomessa syntynyt ja kasvanut henkilö muuttaa maahan asumaan?

Ihonvärin merkitysKristinuskon merkitysKielitaidon merkitysKoulutuksen merkitysSuomessa tarvittavan ammattitaidon merkitysSuomalaisen elämäntavan hyväksyminenAineisto: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

Mainokset