Helsinki – suuria ja pieniä

Helsingin suurimmat ja pienimmät kaupunginosat mediaanitulon mukaan

Helsingin kaupunginosat kotitalouksien koon mukaan

Helsingin kaupunginosat omistusasujien määrän mukaan

Helsingin suurimmat ja pienimmät kaupunginosat korkeakoulututkinnon suorittaneiden asukkaiden määrän mukaan

Helsingin kaupunginosat, joissa opiskelijoiden osuus asukkaista on suurin

Helsingin kaupunginosat, joissa eläkeläisten osuus asukkaista on suurinAineisto: Tilastokeskuksen postinumeroalueinen avoin tieto Paavo

Mainokset