Toimeentulotuen varassa

Toimeentulotuki_18-24-vuotiaat

Toimeentulotuki_25-64-vuotiaat

Toimeentulotuki_maakunnittain

Tuen_kustannukset_1993-2014

Tuen_kustannukset_maakunnittainAineisto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Mainokset